Fotogaléria

Všetok odpad spracovávame a likvidujeme v našich prevádzkach v súlade s platnou legislatívou a s dôrazom na životné prostredie.

Prezrite si fotogalériu našich prevádzok a spracovávaného materiálu.